Ngôn từ – ý

Là tất cả tự do… Là tất cả…
Như những hạt mầm được gieo trong mỗi chúng ta. Lớn lên.

.:1 Giản: mọi thứ thành đơn giản
.:2 Tập: thói quen – trở thành
.:3 Thiền: nhìn và nhận cái chân
.:4 Hiểu: để không còn ngỡ ngàng nữa
.:5 Thưởng: vẻ đẹp của đời mỗi ngày qua

Khác

Tu hành – sành – xả – bao dung – rộng lượng – quý – cao thượng – ngưỡng mộ – bông sen – động viên – gợi hứng

Yogi

:: Không có thất vọng, không có nỗi buồn

Lạ nhỉ
– Tay mang lửa sao mong cảm giác mát lạnh? Trí óc còn mang bao ý nghĩ nặng nề, thì làm sao để nhẹ nhõm được. Dứt khoát từ bỏ nó, nếu đó là cái ta tìm kiếm
– Ai cũng lớn lên, nhưng không phải ai cũng trưởng thành

_____________________________________
– Bỗng thấy, văn hóa – phong tục tập quán chỉ mang ý nghĩa như ngôn ngữ chung của cộng đồng.