Người

Chẳng phải trí óc là trung tâm của chúng ta sao?

Khi lo âu, lòng trĩu nặng, cơm chẳng ngon, nhạc không còn hay, tranh thành vô vị…
Khi thanh thản, một ly nước mát cũng thành ngon
Nên để thưởng vị đời, tự do tự tại, ta cần học thiền – tịnh – xả cho tâm tĩnh hơn

Thiền trở thành trung tâm của người và sống

1. Chúng ta học rất nhiều… đọc rất nhanh… nhanh lắm. Sao chẳng dừng lại để nhìn.
2. Chúng ta là kinh nghiệm học được từ môi trường xung quanh. Gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Bởi khi sinh trong rừng thì cuộc sống chỉ như loài vật thôi.
3. Chúng ta học cách suy nghĩ, cách tập trung, brainstorm… nhưng chúng ta không học cách dừng ý nghĩ. Và trở nên mệt nhọc và chẳng thể điều khiển đc nó, trí óc.