Trồng lúa

Trồng lúa

Bài viết này sẽ được cập nhật đến khi lúa thu hoạch

Tự nhiên có cách hoạt động riêng của nó và ta chỉ cần quan sát
học và áp dụng, một cách cần mẫn như ở nhà trường
một ngôi trường lớn hơn

Từ bé mình vẫn thấy những cây lúa mọc khắp nơi, thường do quá trình vận chuyển rơm hay lúa mà rơi vãi. Phần nhiều chúng hạt lép, nhưng vẫn có hạt rất to. Hơn 20 năm sau, khi xây nhà xong, vẫn vậy, quanh nhà vẫn còn vài giống lúa nước phát triển rất tốt, thậm chí trong mùa khô, chỉ có điều tỉ lệ lép cao, có thể do thiếu dinh dưỡng và nó vẫn cần lượng nước nhiều hơn.

Nông nghiệp hiện đại, những lợi và hại thường rõ ràng, khi đem chuyện này ra nói mỗi dịp cà phê. Vấn đề là, tại sao chúng ta vẫn cứ tiếp tục, và liệu khi nào điều này thay đổi? (more…)

Trồng bắp. Vụ mùa Chàm.

Trồng bắp. Vụ mùa Chàm.

Hạt mầm bắp

Hạt mầm bắp

Chiều rơi…

Sau 7 ngày liên tục mưa, đất ẩm ướt, thuận lợi trồng trọt cho một vụ mùa mới. Kinh nghiệm bà con rằng: có 3 tháng mưa trong năm là tháng 7, 8 và 9 Chàm lịch, sẽ có 3 đợt mưa chính kéo dài tuần tự 7-8-9 ngày, sau đó thì hết mưa. Đầu tháng 6 bắt đầu làm đất và gieo hạt đón những cơn mưa đầu mùa, mưa đến thì cây đã đủ cứng cáp, sẽ bắt đầu giai đoạn lớn nhanh, khi hết mưa cũng đến mùa thu hoạch. (more…)

Nghĩ về cây lúa hôm nay

Nghĩ về cây lúa hôm nay

Tự nhiên có cách hoạt động riêng của nó và ta chỉ cần quan sát
học và áp dụng, một cách cần mẫn như ở nhà trường
một ngôi trường lớn hơn
Từ bé mình vẫn thấy những cây lúa mọc khắp nơi, thường do quá trình vận chuyển rơm hay lúa mà rơi vãi. Phần nhiều chúng hạt lép, nhưng vẫn có hạt rất to. Hơn 20 năm sau, khi xây nhà xong, vẫn vậy, quanh nhà vẫn còn vài giống lúa nước phát triển rất tốt, thậm chí trong mùa khô, chỉ có điều tỉ lệ lép cao, có thể do thiếu dinh dưỡng và nó vẫn cần lượng nước nhiều hơn.
 
Nông nghiệp hiện đại, những lợi và hại thường rõ ràng, khi đem chuyện này ra nói mỗi dịp cà phê. Vấn đề là, tại sao chúng ta vẫn cứ tiếp tục, va liệu khi nào điều này thay đổi?

(more…)