Trí thức nông dân

Trí thức nông dân

Giếng làng palei Chakleng

Giếng làng palei Chakleng

Ngang cánh đồng khi xưa là khu đầm lầy làng Mỹ Nghiệp, bỗng muốn rẽ ngang, chẳng đường hay lối, dù rằng chúng sẽ giận, những bạn đã say Tết. Mênh mông lúa, và miên man gió chiều, mở một chiều rộng vào bao la trời. Các bạn đã bước xa. Mong một gót nàng theo bước chân trần đơn độc lấm bùn, sững trong chốc, ai chẳng chàng mong một nàng công chúa của lòng mình nhỉ. Kệ, ngày mai sẽ đến… (more…)