Hạt mầm bắp

Hạt mầm bắp

Chiều rơi…

Sau 7 ngày liên tục mưa, đất ẩm ướt, thuận lợi trồng trọt cho một vụ mùa mới. Kinh nghiệm bà con rằng: có 3 tháng mưa trong năm là tháng 7, 8 và 9 Chàm lịch, sẽ có 3 đợt mưa chính kéo dài tuần tự 7-8-9 ngày, sau đó thì hết mưa. Đầu tháng 6 bắt đầu làm đất và gieo hạt đón những cơn mưa đầu mùa, mưa đến thì cây đã đủ cứng cáp, sẽ bắt đầu giai đoạn lớn nhanh, khi hết mưa cũng đến mùa thu hoạch.

Thường bà con sẽ trồng bắp cùng với đậu rẫy. Khi bắp già và thu hoạch, ta sẽ bẻ ngô và đạp ngã cây để bắp leo lên. Trong trường hợp đất màu mỡ, khi bắp đang phát triển, đậu sẽ lớn nhanh đến nguy cơ che ánh sáng, người ta sẽ tỉa ngọn, nhanh nhất là bằng một cây gậy quất vào cây đậu. Như vậy vừa nhanh gọn, vừa giúp đậu chẻ nhiều nhánh hơn, cuối vụ mùa thu hoạch tốt hơn.

Lui cui cắm những hạt nảy mầm vào đất, như vậy sẽ chắc chắn không gieo phải hạt lép. Mưa về, cỏ lên, quyết định theo phương pháp tự nhiên không làm cỏ, thử nghiệm một vụ mùa xem bắp có phát triển tốt hay không.

Khi đào lỗ gieo hạt, thấy nhiều phân giun, lắm khi thấy cả 2 con giun trong một lỗ bé tí. Nơi nào nhiều cỏ cũng nhiều giun hơn, chắc là do mát mẻ. Nơi thiếu cỏ, đất cứng, khó đào, và cũng ít giun hơn, tức cũng ít dinh dưỡng.