Kế hoạch tuần sau: đi sưu tầm câu chuyện cổ/kể về mối quan hệ giữa người Chàm và loài chó, thông minh, giàu tình cảm và trung thành. Chó được xem như anh trai của con người trong văn hóa Chàm. Sau đó viết một bài phát động phong trào không ăn thịt chó, dĩ nhiên là không kỳ thị các bạn ăn thịt chó. Dẫu sao đó cũng chỉ là tình cảm của mỗi cá nhân đối với loài vật dễ thương ấy. Giữa muôn vàn thức ngon dành cho con người và nuôi sống con người. wolfSẽ không có món ấy. Thôi, ra tắm mương Nhật cái…